Turvallisuuskyltit ja opasmerkinnät Kemiralle

1441

suurkuva-opasteet-teollisuusopasteet-kyltit-kemira-portti-1

Perehdytys ja opastus laadukkaasti toteutettuna ovat olennainen osa ennakoivaa työsuojelua. Tehdasalueella liikkuu työntekijöiden lisäksi myös urakoitsijoita, tavaran toimittajia sekä vierailijoita, joiden turvallisuudesta on huolehdittava. Siksi Kemira Chemicals Äetsän tehtaan opasteet selkeytetään, niiden visuaalinen ilme uudistetaan ja viestiä tarkennetaan symbolein.

Infografiikan suunnittelussa huomioimme tarkasti opasteen sijoittelun ja mm. lukuetäisyyden. Sisätiloissa niitä voi tarkastella läheltä ja opaste on myös osa toimitilan sisustusta. Ulkona etäisyyden kasvaessa viestin havainnointikyky ajoneuvosta käsin on eri asia, kuin lähestyttäessä opastetta jalankulkijoina. Tehtaan ilmakuva kertoo koko alueesta, sen laajuudesta ja yhteydestä ympäristöön. Käytimme kaunista kuvaa mm. ruokalan seinätauluna ja yhdistimme siihen sääntöjen mukaisesti varoitussymbolit ja -tekstit.

Opastauluhanke jatkuu mm. koko alueen grafiikkapiirroksen valmistamisena. Piirros toteutetaan cad-kuvan pohjalta korostaen siinä alueella liikkumisen ohjeistusta sekä merkitsemällä alueen rakennukset. Viivapiirros valmistetaan arkkitehtimäiseksi grafiikkapiirrokseksi poistaen kuvasta käyttötarkoitukseen soveltumattomat mittamerkinnät ja apuviivat. Grafiikkakuvaa käytetään paitsi sisäisessä sähköisessä viestinnässä, myös viranomaisopastuksessa liittyen esim. pelastussuunnitelmaan. Vierailijoita varten sama lähdeaineisto tulostetaan isoksi näyttäväksi tauluksi ilman numero- ja kirjainmerkintöjä.

 

suurkuva-opasteet-teollisuusopasteet-kyltit-kemira-turvallisuusopaste-2 suurkuva-opasteet-teollisuusopasteet-kyltit-kemira-ruokala-turvallisuusopaste-3